Emilio de' Cavalieri: Svár duše s tělem

středa 19. září v 19 hodin, bazilika sv. Prokopaí, účinkuje: Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Stěžejní projekt ve vlastní produkci festivalu představí nejstarší oratorium s komickými a zábavnými prvky ve scénickém provedení. Skladba je hudebně-dramatickým zpracováním oblíbeného středověkého literárního motivu, hádky mezi Tělem a Duší o to, kdo z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v životě dopustil. Dílo, které položilo základ barokní opeře vzniklo ze snahy o oživení antického hudebního dramatu.

Emílio de Cavalieri, nebo Emilio dei Cavalieri byl italský skladatel a varhaník, ale též diplomat, choreograf a tanečník konce renesanční éry. Jeho práce, spolu s ostatními skladateli působícími v Římě, Florencii a Benátkách, byla východiskem při definování začátku hudebního baroka. Byl stoupencem Římské kompoziční školy. Přesto, že je autorem mnoha madrigalů i duchovních skladeb, známý je především dílem, které je obecně považováno za první oratorium v dějinách hudby: Rappresentazione di Anima et Corpo.

Skladba je hudebně-dramatickým zpracováním oblíbeného středověkého literárního motivu, hádky mezi Tělem a Duší o to, kdo z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v životě dopustil.

Obyčejně se takovýto spor koná až po smrti člověka, avšak v naší skladbě je veden již za života, ač na jeho konci. Ústředním motivem je pak soud hříšníka před Kristem, jehož se účastní i alegorické postavy:

·         Spravedlnost
·         Pravda
·         Milosrdenství
·         Pokoj

Kýženým rezultátem je samozřejmě vítězství duše a její spasení.

Dílo, které položilo základ barokní opeře vzniklo ze snahy o oživení antického hudebního dramatu. Tomu odpovídá i scénické pojetí oratoria.

Účinkují: Czech Ensemble Baroque
Koncertní mistr: Peter Zajíček
Sbormistr: Tereza Válková
Dirigent: Roman Válek
Režie: Ladislava Košíková
Scéna, kostýmy: Tomáš Hanzlík

délka programu: asi 90 minut s 1 přestávkou

zdroj: www.ebcz.eu