O festivalu

 

Co je Třebíčský hudební festival?

 
Nejznámější vokálně instrumentální díla, zcela nová představení, netradiční hudební projekty, klasicky ztvárněné inscenace, soubory dobové interpretace, komorní orchestry, renomovaní umělci, začínající interpreti, tvorba pro děti a mládež, velkolepé kantáti i oratoria, minimalistická pojetí, komorní koncerty, operní recitály, to vše sloučené v jediném projektu Třebíčského hudebního festivalu.
 
 
 

Kulturní historie Třebíče

 
Město Třebíč se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině v kraji Vysočina. Novodobé dějiny mají základ v době založení benediktinského kláštera v roce 1101. Město využívalo své výhodné polohy křižovatky cest mezi Vídní, Brnem a Prahou a proto zde vzkvétal obchod. Do dnešní podoby čtyřicetitisícového města se Třebíč rozrostla zejména v minulém století zásluhou obuvnického průmyslu a výstavby jaderné elektrárny v nedalekých Dukovanech.
 
Kulturní a hudební dějiny Třebíče jsou velmi pestré. Již v roce 1516 bylo v Třebíči založeno Literátské bratrstvo, a to jako první na Moravě. Působilo zde vždy několik pěveckých a hudebních sdružení. I k opeře má město úzký vztah. Roku 1694 se zde narodil autor první české opery O původu Jaroměřic na Moravě František Václav Míča. I když se opera těšila velkému zájmu, Třebíčané se v předminulém století nespokojili jen s rolí pasivních diváků operních představení, ale dokonce na konci 19. století každý rok jednu operu zrealizovali na prknech Třebíčské besedy. Tak zazněla v amatérském nastudování například Prodaná nevěsta, Čarostřelec nebo Hubička. Třebíč touto svou činností byla známá daleko za hranicemi kraje a kladně byla přijímána i odbornou veřejností, jak se můžeme přesvědčit z dobového tisku. Také na tuto přerušenou tradici bychom v rámci TOF rádi navázali.
 
 
 

Kde se odehrává?

Bazilika sv. Prokopa

Festival se snaží  oživit hudbou co nejvíce budov, objektů, zajímavých interiérů i exteriérů v Třebíči. Kromě překrásného Kamenného sálu na třebíčském zámku, jsou to zejména všechny Třebíčské chrámy v čele s památkou UNESCO, bazilikou sv. Prokopa, nebo Zadní synagoga v Židovském městě. Koncerty ale pořádáme třeba v bývalé tovární hale staré Baťovy továrny, která překvapí dokonalou akustikou. Zkrátka ne THF Vás nesmí nic překvapit.
 
 
 

Na co navazuje?

Realizátoři projektu se mohou opřít o dlouholeté zkušenosti s pořádáním a spolupořádáním kulturních akcí. Jedná se především o uměleckou garanci a spolupráci se souborem Czech Ensemble Baroque a jeho projekty: Letní škola barokní hudby, cyklus koncertů v Brně Bacha na Mozarta! a další. Velmi si ceníme také spolupráce s prestižním Hudebním festivalem Znojmo.
 

Co je naším cílem?

Třebíčský hudební festival si klade za cíl provozovat a produkovat v Třebíči kvalitní hudební, zejména představení rozmanitého charakteru. Jednou ročně se na několik dní zaplní Třebíč špičkovými ansámbly a umělci z celé České republiky i ze zahraničí. Dramaturgickým východiskem festivalu je stylové provádění hudby baroka a klasicismu, tedy na dobové nástroje.
 
 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.