2023

 

Nejznámější díla vokální, instrumentální i scénická, avantgardní hudební projekty, velké kantátové a oratorní koncerty i komorní hudba, renomovaní umělci i začínající mladí interpreti, tvorba pro děti a mládež, velkolepé scény i minimalistická pojetí, koncerty vážné i nevážné a operní recitály, to vše sloučené v jediném projektu - Třebíčský hudební festival.

 

NEJBLIŽŠÍ KONCERTY A AKCE

 

FUX: KAISERREQUIEM   

čtvrtek 16. listopadu od 19:00
Kostel Proměnění Páně (na Jejkově), Třebíč 
  

HARMONIA PASTORALIS

středa 20. prosince od 19:00, Evangelický kostel, Třebíč  
 

THF DĚTEM Ježíškovo přání

pátek 8. prosince od 16:00
KC Moravia, Třebíč

 

Třebíčský hudební festival – 17. ročník


MOTTO: „Svět z Čech a Čechy ze světa“ aneb „Zvučící zeměpis"

Jak je vnímána česká hudba ve světě a jak vnímáme my hudby jiných národů? Na dramaturgické linii suity Klingende Geographie, kterou sestavil muzikolog Adolf Hoffmann z Telemannových děl a která je jakousi skládačkou charakteristických rysů jednotlivých národů, stavíme i dramaturgii celého letošního ročníku festivalu. Cílem však není najít odlišnosti v jednotlivých národech a zemích, ale naopak to, co všechny spojuje. A to je samozřejmě hudební umění, vnímání a emoce, které budí. Naše putování vede přes Francii, Nizozemsko, Rakousko, Itálii, Polsko, Maďarsko až do Ameriky a zpět do Čech. V Čechách a na Slovensku také naše putování zakončíme Vánočním koncertem. Na koncertech chceme nejen prezentovat hudbu jiných zemí a národů, ale také ukázat, jak vnímají hudbu českou ve světě, jaký vliv měli čeští hudebníci na zahraniční kolegy a naopak. Spojnice mezi jmény Monteverdi – Michna | Fux – Zelenka a mnoho dalších krásně ukazují, jak mohou obě strany čerpat z hluboké studnice inspirace. Nejen v hudbě. 

JIŽ PROBĚHLO

Czech Ensemble Baroque a Roman Válek


úterý 19. září 2023, 18:00

Zadní synagoga

KONCERT RODÁKŮ

Smíšený pěvecký sbor Differo, Anna Kolaříková

Vstupné dobrovolné určeno na spolek Kapka pro Tlapky.

---------------------------------------

pondělí 25. září 2023, 19:00

Kamenný sál Muzea Vysočiny Třebíč

Telemann: Klingende Geographie