Madrigal včera a dnes

Unikátní projekt Madrigal včera a dnes, který spojuje madrigaly renesančních a raně barokních tvůrců s madrigaly soudobými, uvede soubor Ensemble Baroque Quintet. Speciálně pro Quintet zkomponovali madrigalové cykly autoři tří generací – Jiří Miroslav Procházka, Martin Jakubíček a Miloš Štědroň. 

Vokální kvintet Czech Ensemble Baroque se jako jeden z mála v ČR specializuje na madrigalovou tvorbu. Projekt přímo konfrontuje díla renesančních mistrů s díly současných skladatelů vytvořenými přímo na objednávku Quintetu.
Emoce – aktuálnost – experiment - to jsou tři základní pilíře, díky kterým si získaly madrigaly oblibu v šestnáctém a sedmnáctém století a které působí přitažlivě i dnes. Madrigal je specifickou formou v dějinách hudby. Oblíbený byl zejména v období vrcholné renesance, a to z pohledu skladatelů, interpretů i posluchačů. Zájem - zejména v okruhu vzdělaného městského patriciátu a šlechtických společností - vyvolávala jeho působivost, schopnost znázornit aktuální dobová témata a postihnout jejich emocionální rozměr. Dalším typickým rysem madrigalu je opuštěnáí jednoduché strofičnosti a prvoplánové zábavnosti a vstup na složitou cestu plnou experimentování.


„To jsou vše atributy, které oslovují i dnešního náročného diváka a posluchače, stejně jako hudebníky. Věříme, že v jednom večeru madrigal znovu ožije a naplní svůj smysl, “ komentovala umělecká vedoucí souboru Tereza Válková.
Pětičlenný vokální ansámbl Ensemble Baroque Quintet je tvořen mladými sólisty, kteří se specializují na autentickou interpretaci staré hudby. Zabývá se také vokální tvorbou autorů 20. století. Je součástí vokálně instrumentálního tělesa Czech Ensemble Baroque, které je zaměřeno na autentické provádění velkých barokních oratorií, oper a kantát. Těžištěm činnosti Quintetu je zejména madrigalová tvorba a duchovní moteta 17. století (Monteverdi, Arcadelt, Lasso, Byrd, Schütz). Czech Ensemble Baroque Quintet má mimo jiné v repertoáru také novou podobu madrigalů Bohuslava Martinů a jiných autorů 20. stol. Uvádí také premiéry soudobých skladatelů. V roce 2017 natočil svůj debutový videoklip k Monteverdiho madrigalům a premiéroval madrigalový cyklus Lukáše Hurníka Poslední léto s Juliet na texty Jana Tůmy. Madrigalovou tvorbou se soubor intenzívně zabývá i v sezóně 2018/2019. Na podzim 2018 uvedl nový projekt Madrigal včera a dnes, který spojuje madrigaly renesančních a raně barokních tvůrců s madrigaly soudobými.