• KDY: 23. 9. 2017 | 19:00
  • KDE: Aula Katolického gymnázia

Souboru Ensemble Baroque Quintet, se letos dostalo velké pocty. Jeden z nejvýznamnějších současných skladatelů, hudebních kritiků a publicistů, Lukáš Hurník napsal přímo pro Quintet moderní podobu madrigalu, tedy formy, která dosáhla svého vrcholu v době a díle Claudia Monteverdiho. Právě konfrontace děl Monteverdiho a Hurníka je náplní koncertu.
Lukáš Hurník svůj cyklus madrigalů nazval Poslední léto s Juliet (libreto J. Tůma).

Autor o vzniku díla:

"V roce 2015 jsem navštívil koncert vokální části souboru Ensemble Baroque a byl jsem nadšen z jejich přístupu k Monteverdiho madrigalům. Byl to projev historicky poučený, ale v mnohém – třeba ve volbě temp a práci s disonancemi také velmi soudobý. Proto jsem s radostí přijal objednávku na cyklus soudobých madrigalů, které se k Monteverdimu, velkému hudebnímu syntetikovi, hudebně i myšlenkově hlásí. Vyzval jsem vzdělaného a sečtělého režiséra Jana Tůmu k napsání sonetů, v nichž bude syntéza všeho druhu obsažena v samotném textu. Vznikly příběhy bez děje, v nichž se prolínají radosti života s vidinami jeho konce, renesance s dneškem, čeština s italštinou, Harlekýn z Commedie dell‘ arte se potkává s Shakespearovou Julií. V poslední části teče víno proudem, Julie bujarým oslavám přihlíží ze svého balkonu, ten už ale nepatří k našemu světu…"

Účinkují:

Ensemble Baroque Quintet
Lukáš Hurník - diskuze s poluchači