• KDY: 30. 9. 2017 | 19:00
 • KDE: Aula Katolického gymnázia

Samuel Capricornus (1628 – 1665) byl nejvýznamnější skladatel, který kdy v minulosti působil na Slovensku. Byl mimořádně nadaný a pilný. Jasný důkaz o kvalitách Capricorna, jako skladatele podal jeden z nejlepších znalců barokní hudby v Evropě – skladatel, teoretik, lexikograf a sběratel Sebastien Brossard (1665 – 1730), který se vyjadřoval o jeho hudbě mimořádně pozitivně. Přestože Capricornus žil pouze 37 let, zanechal po sobě velké množství skladeb mimořádné umělecké hodnoty. Nejzávažnější část jeho bratislavské tvorby, která byla při násilné rekatolizaci spolu s ostatními hudebninami zničena, je soustředěna ve sbírkách Opus Musicum (Norimberk 1655; dvaadvacet skladeb věnovaných bratislavskému městskému hodnostáři Andreji Segnerovi) a ve sbírce Jubilus Bernhard (Stuttgart – Norimberk 1660; dvacet čtyři koncertů na latinské texty). Ve druhé jmenované sbírce se jedná se o vzácné texty z 12. století, jejichž autorem je Bernhard z Clairvaux (kolem 1090 – 1153), opat, učitel církve. Známým se stal jako ohnivý kazatel křižáckých výprav, „… vypracoval první křesťanskou mystiku Lásky, ve které sublimuje smyslnost Písně písní na mariánskou pietu a lásku konec konců absolutizuje: miluji, protože miluji, miluji, abych miloval“. Citát pochází z díla Západ a Láska od Denise de Rougemonta.

 

PROGRAM:

Samuel Capricornus Jubilus Bernhardi, 1660, výběr z 24 duchovních koncertů:

 • Jesu dulcis memoria
 • Jesu spes poenitentibus
 • Jesu dulcedo Cordium
 • Jesum quaeram in lectulo
 • Cum Maria Diluculo
 • Jesu Rex admirabilis
 • Jesu Flos matris Viirginis
 • Jesu sole serenior
 • Mi delecte revertere
 • Coeli cives occurrire
 • Rex virtutum
 • Jesus in pace imperat

ÚČINKUJÍ:

Musica aeterna, umělecký vedoucí Peter Zajíček
Czech Ensemble Baroque Choir, sbormistr Tereza Válková

Koncert byl spolufinancován z Fondu na podporu umenia (Slovenská republika)