Geistliche Chormusik

Czech Ensemble Baroque Choir

pozitiv: Marek Čermák, theorba: Marek Kubát 

Sbormistr: Tereza Válková

 

Heinrich Schütz se narodil v Köstritzu a jeho výjimečné hudební nadání objevil Moritz von Hassen-Kassel. Zpíval jako chlapec v pěveckém sboru, ale vydal se studovat právo do Marburgu, později však odešel do Benátek, kde studoval hudbu u Giovanni Gabrieliho. Následovně krátce působil jako varhaník v Kasselu a v roce 1615 se přestěhoval do Drážďan, kde získal místo dvorního skladatele u Saského dvora. V dílech Heinricha Schütze se spojuje vliv jeho dvou učitelů, Gabrieliho a Monteverdiho, v jeho hudbě je cítit extrémní citlivost pro zvuk a význam textu.

V roce 1648, tedy v roce vydání sbírky 29 motet Geisliche Chormusik byl Henrich Schütz již 35 let ředitelem hudby drážďanského dvora. Většina z těch let byla zastíněna hrůzami třicetileté války.

První díl sbírky se sestává z 12 motet pětihlasých, druhý díl pak obsahuje 12 motet šestihlasých a 5 sedmihlasých. V rozsáhlé předmluvě Schütz jasně vyhraňuje kompoziční i interpretační styl.

Textově dílo čerpá převážně za Starého zákona, ale objevují se také Lutheránské a novozákonní texty.

 

Geistliche Chor-Music

Mit 5. 6. und 7. Stimmen

beydes Vocaliter und Instrumentaliter zugebrauchen

Auffgesetzet  Heinrich Schützen

Worbey der Bassus Generalis auff Gutachten

und Begehren nicht aber aus Nothwendigkeit

zugleich auch zu befinden ist

 

Posvátná sborová hudba

s pěti, šesti a sedmi hlasy,

které mají být provedeny jak vokálně,

tak instrumentálně

od Heinricha Schütze

 generál bas může být též realizován

dle libosti, ale ne nezbytně