Židovská hudba v průběhu staletí

Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet je tvořen mladými sólisty, specialisty v oblasti autentické interpretace hudby starších slohových období. Soubor je součástí vokálně instrumentálního tělesa Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, který se zaměřuje na stylové provádění velkých
 barokních oratorií, oper a kantát. Těžištěm činnosti souboru je zejména italská madrigalová tvorba 17. st., renesanční a barokní vokální polyfonie anglických, německých, ale i českých autorů. Mimo jiné má kvintet v repertoáru také moderní podobu madrigalů a díla soudobých autorů. Spolupracuje s mnoha umělci, například varhaník Martin Jakubíček, klavírní duo Renaty a Igora Ardaševových nebo Capella Appolinnis  Barbary Marie Willi. V nejnovějším programu hebrejských písní spolupracuje s ThDr. Tomášem Novotným. 
 
Doc. ThDr. Tomáš Novotný je předním českým odborníkem na židovskou hudbu, její historii a interpretaci. Zajímavým spojením této skladatelské osobnosti se souborem věnujícím se staré hudbě vznikl projekt, který přináší zcela ojedinělé provedení židovských písní v hebrejštině. V rámci koncertu vystoupí sólově také přední česká interpretka písní jidiš Barbora Baranová. V průvodním slovu budou publiku přiblíženy jednotlivé skladby, historické souvislosti a významy hebrejských textů. Premiéra programu zazněla 12. 8. 2012, jako zahajovací koncert festivalu Dny židovské kultury v Holešově, za účasti izraelského velvyslance v ČR j. e. pana Yaakova Levyho.
 
Program koncertu:
 • Salomone Rossi: Lamnatseah al hagitit (Žalm 8)
 • Salomone Rossi: Yesusum midbar (Iz 35: 1,2,5,6,10)

Tomáš Novotný: Hebrejské písně: 


 • Sisu et Jerušalajim
 • Kol BeRama
 • Vajiven Uzijahu
 • Chesed ve'emet nifgašú
 • Mi jitten li
 • Baolam HaBa
 • Avinu malkenu
 • Elí, Elí
 • Ani maamin
 • Boruch HaBo
 • Simeni chachotam al libécha
 • Lecha dodi
 • Kol HaOlam HaBa
 • Kejcad merakdin

 

 
Účinkují:
Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet:
Yvona Jurčíková (soprán), Tereza Válková (mezzosoprán), Barbora Baranová (alt), Jan Turčínek (tenor), Vítězslav Šlahař (bas)
Lukáš Kubenka (orgel positiv), Petra Machková Čadová (barokní violoncello)
Průvodní slovo: doc. Tomáš Novotný