Monteverdi Revue

Societas Incognitorum a Taneční soubor Hradišťan


 

23. 9. 2014, 19.00, Kamenný sál

vstupné v předprodeji: 130/80,-/na místě: 150/100,-

 

Taneční soubor HRADIŠŤAN spolu se Societas Incognitorum představí projekt, který vznikl na základě zatím nezveřejněných nových poznatků kol působení Claudia Monteverdiho v Čechách.

Autoři pořadu: Ladislava Košíková, Eduard Tomaštík

 

Málokdo z širší veřejnosti ví, že italský hudební génius Claudio Monteverdi (1567 – 1643) se v mládí ocitl také na území Koruny české. Mezi léty 1595 až 1599 se totiž ve službách mantovského vévody Vincenza Gonzagy účastnil tažení proti turkům, kteří se začali rozpínat do Evropy z uherské strany. Vojenská družina italského vévody se proto připojila k císařským vojskům Rudolfa II., aby zastavili tureckou rozpínavost a touhu po moci. Návštěva mantovského dvora do naší české metropole je tedy prozatím jediným historicky doloženým místem, kde se mladý Claudio osobně zdržoval a dostal do úzkého kontaktu s rudolfínským dvorem.

Které další destinace Monteverdi navštívil na své cestě přes Moravu a Čechy jsme však donedávna nevěděli. Náš vědecký odborný tým ve složení Mgr. Ladislava Košíková, MgA. Eduard Tomaštík Ph. D. a Mgr. Pavel Sýkora Ph. D. se tuto skutečnost rozhodl změnit. Svým dlouhodobým systematickým výzkumem se mu podařilo vypátrat také další lokality, které mladý italský skladatel navštívil.

Nově objevené prameny z českých a moravských archivů umožnili zrekonstruhovat celou Monteverdiho cestu naším územím. Po Vídni vedly jeho stopy těmito městy: Znojmo, Praha, Brno, Haná – Kroměříž, Strážnice, Uhry – Ráb a dle nejnovějších vědeckých poznatků se Monteverdi objevil také v Luhačovicích. Je až neuvěřitelné, jak moc tento objev objasnil okolnosti vzniku několika Monteverdiho známých skladeb či skladeb některých jeho kolegů. V tomto celovečerním hudebně - tanečně – vědecko – populárním revue bude naše publikum premiérově seznámeno s hudební vlivy, které se, díky jeho pobytu na našem území, nesmazatelně zrcadlí v Monteverdiho pozdější tvorbě, či naopak, jak jeho pobyt zde zanechal čitelné stopy v hudbě jednotlivých regionů. Z vyššího pohledu si tento projekt klade za cíl dokázat světové veřejnosti jak na formující se Monteverdiho skladatelskou genialitu měla zásadní vliv hlavně naše malá země.

zdroj: https://www.mdkelektra.luhacovice.cz/540a-divadlo-hudebne-tanecni-claudio-monteverdi-cesta-pres-moravu-snad-az-do-prahy