Dětské operní odpoledne

HUDEBNÍ BONBÓNEK aneb STARÁ HUDBA PRO MLADÉ POSLUCHAČE

 

V zábavných (ale i naučných) padesátiminutových pořadech se děti seznámí se základním odkazem kulturního dědictví našeho kontinentu, přitom je čeká nejedno překvapení.

 

Představíme různé druhy hudebních nástrojů, se zvláštním zřetelem na starou hudbu. Mladí posluchači se seznámí s dechovými nástroji – různé druhy fléten, ale dojde i na nástroje strunné - loutny, kytary a další nástroje. Průvodcem bude flétnista Jan a loutnista Jan.

Mladí posluchači se ocitnou v různých prostředích, v nichž v období renesance a baroka zněla instrumentální hudba. Po návštěvě barokního divadla zažijí na vlastní kůži renesanční bál, na němž si vyzkoušejí jednoduché taneční kroky. Odvážnější mohou protagonisty doprovodit hrou na bubínky či další bicí nástroje. Poté se přenesou do potemnělé zámecké kaple, kde se za svitu svíce zaposlouchají do jemných tónů barokní loutny, aby posléze zjistili, zda se flétnistovi podaří po vzoru ptáčníků z 18. století rozezpívat opeřence v kleci. Děti samy se na chvíli stanou sochami vyjadřujícími barokní afekty a aktivně se účastní oživení historického hudebního obrazu.

Mladí diváci se mohou těšit i na různé soutěže, naučí se rozpoznávat zvuky jednotlivých nástrojů - a samozřejmě nebudou chybět ani další překvapení (včetně sladké tečky).

 

Po představení HUDEBNÍ BONBÓNEK budou pro děti připraveny další hravé hudební aktivity.