Koncert v Groß Siegharts

8. 9. 2012

Waidhofen

čas: 18:00
účinkují: Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet
program: Židovské inspirace
 

Koncert se uskuteční ve spolupráci s Rakouským partnerem Festivalu, městem Waidhofen a Groß Siegharts. Před koncertem vystoupí zástupci obou měst a představí Třebíč a Groß Siegharts česko - rakouskému publiku. Koncert bude zároveň slavnostním zakončením festivalu. 

 

CZECH ENSEMBLE BARQOUE Vocal Quintet
 
Vokální ansámbl, který roku 2007 založila Tereza Válková je tvořen mladými sólisty, specialisty v oblasti autentické interpretace hudby starších slohových období. Soubor je součástí vokálně instrumentálního tělesa Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, který se zaměřuje na stylové provádění velkých barokních oratorií, oper a kantát. Jeho uměleckým vedoucím je dirigent Roman Válek.
 
Těžištěm činnosti souboru je zejména italská madrigalová tvorba 17. Století (Claudio Monteverdi: Knihy Madrigalů), renesanční a barokní vokální polyfonie anglických, německých, ale i českých autorů (Palestrina, Lasso, Morley, Farmer, Hassler, Buxtehude, Schütz, Bach, Gallus, Michna a další). Stylová interpretace zahrnuje nejen hudební stránku, ale také dobové kostýmy, ve kterých soubor vystupuje.
 
Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet má mimo jiné v repertoáru také moderní podobu madrigalů z tvorby Leoše Janáčka nebo Bohuslava Martinů. Představuje také díla soudobých autorů – např. komorní duchovní kantáta Martina Jakubíčka Maria, která byla premiérována v programu nazvaném Koncert pro Alfonse Muchu, na které Quintet spolupracoval s klavírním duem Renaty a Igora Ardaševových. V sezńě 2010/2011 vystoupil ansámbl v Cyklu staré hudby Barbara Maria Willi uvádí ve spolupráci se souborem Capella Apollinis (um. vedoucí B. M. Willi).
V loňském roce premiéroval soubor Koncert inspirovaný židovskou hudbou a hebrejštinou. Na programu spolupracoval přední český odborník v této oblasti, ThDr. Tomáš Novotný a v letošním roce bude tento program natočen také na CD.