Koncert Třebíčských rodáků

 

4. 9. 2012

Foyer Divadla Pasáž

čas: 18:00
účinkují:

Duo in Blue (Libuše a Radim Pančochovi - klavír)

Musica animata (dirigent Karel Tomek)

program: v jednání
 

Jeden z koncertů Třebíčského operního festivalu je již tradičně věnován Třebíčským umělcům, nebo umělcům, kteří se v Třebíči narodili, i když v současné době žijí někde jinde. Takovou umělkyní je klavíristka Libuše Pančochová, rozená Němcová. Libušev Třebíči také získala své první hudební vzdělání u paní učitelky Louisy Cahové.

Libuše Pančochová vystudovala Konzervatoř Brno, JAMU a Stavanger College v Norsku. Její hráčská praxe je široká: zahrnuje klavírní spolupráci na letních kurzech pro hráče na smyčcové nástroje v Třebíči, korepetici na letních houslových kurzech Václava Hudečka, korepetici smyčcových nástrojů na Stavanger College, působení ve Stavangerském Symfonickém orchestru. Jako sólistka vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Moravskou filharmonií Olomouc, dále koncertovala na Slovensku, v Polsku, Německu, Francii a v Norsku. V roce 2006 vystupovala s houslistkou Markétou Janouškovou ve Vídni jako zástupce České republiky na soutěži mladých pořádané společností Eurovision. Působí na brněnské konzervatoři a dále jako odborná asistentka na JAMU.

Radim Pančocha studoval na Konzervatoři v Kroměříži, Janáčkově akademii v Brně a na Stavanger College v Norsku a tato studia si doplnil účastí na mistrovských kurzech v Londýně, Výmaru a Paříži. V roce 1996 se stal absolutním vítězem soutěže Anglo-československé hudební soutěže v Londýně, v roce 1998 jedním z vítězů Stavangerského festivalu komorní hudby v kategorii klavírního tria. Vystupuje jako sólista v symfonických koncertech (např. s Moravskou filharmonií Olomouc) i na samostatných recitálech (pro Moravský podzim); spolupracoval na letních houslových kurzech Václava Hudečka v Luhačovicích, dále jako oficiální korepetitor mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec. Účinkoval v Anglii, Francii, Německu, Polsku a Norsku. V současné době působí jako odborný asistent na JAMU, pedagog na Konzervatoři Brno a od dubna 2010 je společně s  manželkou Libuší angažován jako stálá výpomoc Filharmonie Brno. Piano Duo in Blue založil se svou manželkou Libuší Pančochovou v době společných studií ve Stavangeru. Společně se zúčastnili také mistrovských kurzů v Paříži. S klavírním duem účinkovali na mnoha koncertech doma i v zahraničí.

 

 

Musica animata patří ke stálicím Třebíčského operního festivalu. Také letos vystoupí se svým programem v rámci večera Třebíčských umělců, ale v poněkud méně tradičním repertoáru, než jsou jejich stálí posluchači a příznivci zvyklí.

Musica animata je amatérský hudební soubor z Třebíče a širokého okolí, který v různých transformacích působí na Třebíčsku již třicet let. Zabývá se výhradně duchovní hudbou, převážně klasického charakteru. Sborový repertoár zahrnuje díla z per autorů jako jsou Bach, Vivaldi, Mozart, Brixi... V letech 2000 a 2001 soubor uváděl rockové pašije Adriana Snella „The Man“. Muzikál měl dvacet devět repríz. Händelovo oratorium Mesiáš soubor studoval od ledna r. 2002. Nejvýznamnější vystoupení bylo v rámci mezinárodního festivalu „Grande Musica in Chiesa“ v Římě v roce 2003. Mezi úspěšná provedení lze řadit i koncerty v Praze a v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Rozsáhlou pětihlasou kantátu G. F. Händela Dixit Dominus soubor prováděl v letech 2006 a 2007. V dubnu 2009 získal sbor stříbrnou medaili na mezinárodní pěvecké soutěži Musica religiosa v Olomouci. Dále soubor koncertoval s Vivaldiho kantátami Gloria a Magnificat. Významný byl společný koncert s Komorní filharmonií Vysočina v třebíčském divadle Pasáž. Soubor byl pravidelným účastníkem několika ročníků Třebíčského operního festivalu. V současné době soubor provádí  Händelovo Utrechtské Te Deum a Jubilate.

Hudební soubor Musica animata byl také účastníkem projektu „Symphonic artrock music“ HARMONIA LAUDES, na kterém spolupracoval s pěveckým sborem Santini z Telče, rockovými skupinami Archa a Yetti Rock a dalšími muzikanty. Velkým úspěchem byly vánoční koncerty v Třebíči, Telči a Náměšti nad Oslavou v letech 2009 - 2010, při kterých zazněla díla Charlese Norwella, E. Morriconeho a A. Snella. Doslova k prasknutí naplněné kostely při koncertech svědčily o tom, že se s projektem HARMONIA LAUDES a hudbou na pomezí různých žánrových stylů trefily zúčastněné sbory, orchestr a rockové skupiny do žánrové mezery v poptávce publika. Derniéra projektu zazněla před tisícovkou mladých posluchačů v rámci letošního Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Album se skladbami projektu HARMONIA LAUDES je možné objednat na webu www.animata.cz. Z tisíce vydaných kusů zbývají už jen desítky..... Spojené sbory, orchestr a členové kapel připravují nový muzikál s názvem Samson a Dalila, který bude soubor studovat a uvádět v letech 2013 - 2015.

Sbormistrem je Mgr. Veronika Hrůzová - absolventka Pedagogické fakulty MU v oboru Učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro SŠ a Lidové konzervatoře v Ostravě v oboru sólový zpěv. Ve studiu dále pokračovala na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě MU v oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby, specializace barokní zpěv. V současnosti je studentkou doktorského studijního programu na Pedagogické fakultě MU. Pedagogicky působí v Brně na ZUŠ Ježkova a je také sbormistryní přípravného oddělení dětského sboru Kantiléna při Filharmonii Brno.

Funkci manažera a dirigenta zastává ing. Karel Tomek, který se amatérské hudbě v Třebíči věnuje již 30 let. Je zakladatelem nejen hudebního souboru Musica animata, ale je i uměleckým vedoucím a dirigentem chrámových sborů Serafín při farnosti Třebíč Jejkov a Santini ve farnosti Telč. Působí také jako varhaník v třebíčských kostelech. Civilním povoláním je projektant a řidič autobusu.

Více na www.animata.cz.

 

Program koncertu:

 

 • Laudate Dominum (Charles Norwell, 1963)
 • Velikonoční etuda (Charles Norwell, 1963)
 • Alta Trinita beata (Anonym, 15. st. Itálie)
 • Hear my prayer (Henry Purcell, 1659-1695)
 • Das ist meine Freude (Johann Ludwig Bach, 1677-1731)
 • Alleluia (Randall Thompson, 1899-1984)                              
 • Ten klamný země lesk (Petr Eben, 1929-2007)
 • Deep river (spiritual, arr. E. Carier)
 • Praise the Lord! (kamerunská procesní píseň, arr. Ralph M. Johnson)
 • Jesus, I love you (Kathleen Thomerson)
 • Let us break bread together (tradicionál, arr. Franz Knapp)
 • Hear us, O Lord (spirituál, Jens Johansen)
 
 • Gioachino Rossini : Předehra k opeře Lazebník Sevillský
 • W.A.Mozart : Sonáta D-dur pro čtyřruční klavír KV 381
 • W.A.Mozart : Předehra k opeře Kouzelná flétna
 • F.Poulenc : Sonáta
 • Antonín Dvořák : Slovanské tance - výběr - e moll, c moll, As dur
 • Bedřich Smetana : Předehra k opeře Prodaná nevěsta
 • Bedřích Smetana : Vltava