Antonio Caldara: Ghirlanda di fiori

Každoročně věnujeme některý z programů dětskému publiku. Letos se jedná o operu pro rodiče s dětmi, která je nejen určena mladým divákům a jejich rodičům, ale původní kompozice byla vytvořena přímo na míru mladým a začínajícím zpěvákům.

Gratulační opera císařského vicekapelníka Antonia Caldary na libreto Pietra Pariatiho byla věnována hraběnce Marianně Althanové, rozené Pignatelli, k jejím jmeninám. Sólové party byly komponovány pro její děti ve věku 10–16 let. Ty si v přestrojení za pastýře a nymfy postupně vybírají jako svůj atribut květiny, které jsou v souladu s jejich dobrými charakterovými vlastnostmi. Posléze z nich společně uvijí dar v podobě Girlandy z květů a ověnčí jím bohyni Auroru, za níž se ve skutečnosti skrývá jejich šlechetná maminka.

  • Mirtillo, pan hrabě Michal Jan (*1710). Netřesk (stálost, oddanost) – Ondřej Pupík – bas
  • Tirsi, pan hrabě Karel (*1714). Jasmín (čistota, nevinnost) – Marek Řihák – tenor
  • Melinto, pan hrabě Antonín Ignác (*1716). Hyacint (láska, věčný cit) – Šimon Hron / Jiří Kukal – alt
  • Idalba, paní hraběnka (Marie) Tereza (*1711). Růže (krása, počestnost chráněná trny) – Aneta Ručková – soprán
  • Elpina, paní hraběnka Michaela (neexistovala). Laskavec (kvete za jitřního úsvitu) – Juliána Synková – soprán
  • Auretta, paní hraběnka Marianna (Sidonie) (*1715). Fialka (prostá) – Dorota Smělíková – soprán
  • Hudební nastudování a režie: Tomáš Hanzlík
  • Scéna a kostýmy: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík
  • Produkce: Kateřina Zahradníčková

Hudební skladatel a muzikolog Tomáš Hanzlík (nar. 29.7.1972) je uměleckým vedoucím Ensemble Damian (zal. 1996) a zároveň impresáriem kočovného divadla Theatrum Schrattenbach (2004). Je dramaturgem a producentem tří olomouckých festivalů: Baroko (od r. 1998, v r. 2009 udělena cena Olomouckého kraje), Opera Schrattenbach (od r. 2005), Olomoucké barokní slavnosti (od r. 2013). Zároveň je uměleckým vedoucím Dětské opery Olomouc při SGO (zal. 2006), pro kterou napsal řadu původních titulů. Je odborným asistentem na KHV PdF UP (od r. 2004). Tuto katedru absolvoval v roce 1995, muzikologii na FF UP v roce 1998. Tématem jeho disertace byla hudba piaristických skladatelů 17. a 18. století (KHV PdF UP, 2004). České i latinské texty piaristů pak využil i při kompozici řady vlastních děl. Vedle pedagogické činnosti (od r. 2001) se věnuje kritickým edicím staré české hudby (T. N. Koutník: Requiem ex Es, Salve Regina Capucinorum ex d, Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu ex C – 1998, Choceňský manuskript – 2000, Hudba piaristických klášterů I. – 2003). V letech 1996 – 98 byl zaměstnán jako redaktor pro vážnou hudbu a folklór v Českém rozhlase Olomouc, se kterým spolupracuje externě doposud. Od roku 1993 pravidelně koncertuje jako dirigent, vokalista a hráč na smyčcové nástroje. S Ensemble Damian uvádí vedle staré hudby a vlastních děl také soudobé autory z minimalistického okruhu.

V roce 2004 premiéroval Hanzlík v projektu Národního divadla Bušení do železné opony vlastní operu Yta innocens (Nevinná Yta) Po jejím úspěchu získal pozvání k dalšímu vystoupení v rámci téhož projektu (V. Zouhar: Coronide, Zouhar-Hanzlík: Torso; 2004) a objednávku na celovečerní operu pro Národní divadlo: Lacrimae Alexandri Magni (Slzy Alexandra Velikého). Svůj vlastní skladatelský styl Hanzlík označuje jako neobarokní minimalismus, charakteristický zacyklením historizujících harmonických a melodických fragmentů. Výrazně se také pod&iac ute;lí na vizuální stránce produkcí Ensemble Damian a to jak po stránce pohybové (rétorická barokní gestika) tak výtvarné (návrhy a výroba dekorací a rekvizit z papírmaše) ve spolupráci s kostýmní výtvarnicí Vendulou Johnovou. V letech 2005 - 2010 vlastním nákladem zrekonstruoval klasicistní kovárnu v Doubravici, kde žije a tvoří opery, sochy a obrazy.