Ročník 2015

04.02.2016 23:59

9. ročník festivalu navazuje na úspěchy ročníků předešlých a přináší posluchačům z Třebíče a blízkého i dalekého okolí to nejlepšího z opery a klasické hudby. Letos budou moci příznivci TOF shlédnout operní představení, scénické a multižánrové projekty, koncerty, akci pro děti a mládež a klavírní recitál. Zapojí se – jako vždy – také místní hudebníci, protože obvyklá přehlídka koncertů a představení je obohacena o možnost aktivní účasti pro amatérské hudební spolky, studenty i učitele hudby. Největším zážitkem a stěžejním projektem celého festivalu a letošní hudební sezóny vůbec, bude uvedení oratoria G. P. Telemanna Daniel v jámě lvové. Oratorium pro sóla, sbor a orchestr je inscenováno scénicky, jako duchovní opera a proto bude provedeno v sakrálních prostorách. Dramatické barokní dílo bylo objeveno teprve nedávno. Zpracovává známý starozákonní příběh krále Dária, jeho sluhy Daniela, kterého uvrhl do jámy lvové, ale který byl zachráněn zázračnou, božskou mocí - příchodem archanděla Michaela.

Patronem festivalu je basbarytonista světového věhlasu sólista Královské opery Covent garden London a Metropolitní opery New York, Adam Plachetka.

I letos zaujímá přední místo v dramaturgii festivalu hudba období baroka, interpretovaná v souladu s nejmodernějšími světovými trendy, tedy na dobové nástroje a ve stylovém pojetí. Uměleckým garantem a rezidenčním ansámblrm festivalu je renomovaný soubor Czech Ensemble Baroque, největší ansámbl specializující se na autentickou interpretaci v ČR s dirigentem Romanem Válkem.